นางสาวณัฐนันท์ กิตติผลสมบูรณ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายกำกับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์

69 หมู่ที่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

แบบฟอร์มการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

โปรดกรอกข้อมูลที่ท่านต้องการติดต่อ