วันที่ กิจกรรม รายละเอียด เพิ่มลงปฏิทิน
10 ส.ค. 2566 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2566 เวลา : 11.15 - 12.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
09 พ.ค. 2566 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2566 เวลา : 11.15 - 12.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
21 เม.ย. 2566 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เวลา : 14.00 - 16.00 น. สถานที่ : สโมสรราชพฤกษ์ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม อาคารสปอร์ตคลับเฮ้าส์ 100 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
22 ก.พ. 2566 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำปี 2565 เวลา : 10.15 - 11.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยwww.set.or.th/streaming/vdos-oppday