SET: HENG
3.08 บาท
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.04 (1.32%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6,461,812
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
19,640,796
ราคาเปิด - วันก่อนหน้า
3.06 - 3.04
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.08 / 83,300
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.06 / 17,300
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.10 - 2.98
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
5.70 - 2.74