SET: HENG
2.80 บาท
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,934,439
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
8,225,678
ราคาเปิด - วันก่อนหน้า
2.80 - 2.80
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2.82 / 200,900
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2.80 / 7,200
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.82 - 2.78
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.40 - 2.62