SET: HENG
1.95 บาท
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.01 (0.52%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
321,923
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
629,485
ราคาเปิด - วันก่อนหน้า
1.95 - 1.94
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1.96 / 600
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1.95 / 21,700
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.97 - 1.94
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.38 - 1.92