SET: HENG
3.46 บาท
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.12 (3.59%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
24,014,334
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
83,630,560
ราคาเปิด - วันก่อนหน้า
3.38 - 3.34
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.48 / 140,700
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.46 / 119,700
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.56 - 3.38
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
5.70 - 2.74