บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
Heng Leasing and Capital Public Company Limited

ประเภทธุรกิจ

ผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงินซึ่งให้บริการ

สินเชื่อเช่าซื้อ
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
สินเชื่อที่มีบ้าน และที่ดินเป็นหลักประกัน
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
สินเชื่อรายย่อย เพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ
นายหน้าประกันวินาศภัย และประกันชีวิตให้แก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไป ภายใต้เครื่องหมายบริการ "เฮงลิสซิ่ง"