HENG ได้รับการประเมิน CG Rating ระดับ 5 ดาว สะท้อนการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

HENG ได้รับการประเมิน CG Rating ระดับ 5 ดาว สะท้อนการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

เป็นอีกหนึ่งบริษัทจดทะเบียนที่มีนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สำหรับ บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล หรือ HENG ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อ โดยบริษัทฯ ยึดมั่นการกำกับดูแลกิจการที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างรอบด้านรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจโดยตลอด งานนี้จึงไม่แปลกใจเลย ที่เพียงปีแรกหลังจาก HENG เข้ามาในตลาดหลักทรัพย์ จะได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ (CG Rating) ในระดับ 5 ดาว หรือระดับ ‘ดีเลิศ’ ด้วยคะแนนสูงกว่า 90% จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) มาสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ถือหุ้น HENG ทุกคน และเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่มุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน


ข่าวอื่นๆ

HENG ส่งซิกไตรมาส 3/65 พอร์ตสินเชื่อขยายตัวต่อเนื่อง ย้ำชัด สคบ.คุมดอกเบี้ยเช่าซื้อไม่กระทบการดำเนินงาน

HENG ส่งซิกไตรมาส 3/65 พอร์ตสินเชื่อขยายตัวต่อเนื่อง ย้ำชัด สคบ.คุมดอกเบี้ยเช่าซื้อไม่กระทบการดำเนินงาน

‘เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล’ หรือ HENG เดินเกมปรับพอร์ต ปล่อยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมือสอง สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม  รับอัตราผลตอบแทนจากการให้สินเชื่อเด่น หนุนพอร์ตสินเชื่อปี 2565 เติบโตเฉลี่ย 30%

‘เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล’ หรือ HENG เดินเกมปรับพอร์ต ปล่อยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมือสอง สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม รับอัตราผลตอบแทนจากการให้สินเชื่อเด่น หนุนพอร์ตสินเชื่อปี 2565 เติบโตเฉลี่ย 30%

บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล พร้อมก้าวสู่ผู้นำการให้บริการสินเชื่อที่ครบวงจรในประเทศไทย กำหนดราคาเสนอขาย IPO ที่ 1.95 บาทต่อหุ้น เปิดจองซื้อ 6-8 ตุลาคมนี้ รุกขยายฐานลูกค้าสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน คาดปี 2566 ดันพอร์ตสินเชื่อเป็น 14,800 ล้าน

บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล พร้อมก้าวสู่ผู้นำการให้บริการสินเชื่อที่ครบวงจรในประเทศไทย กำหนดราคาเสนอขาย IPO ที่ 1.95 บาทต่อหุ้น เปิดจองซื้อ 6-8 ตุลาคมนี้ รุกขยายฐานลูกค้าสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน คาดปี 2566 ดันพอร์ตสินเชื่อเป็น 14,800 ล้าน