HENG ได้รับการประเมิน CG Rating ระดับ 5 ดาว สะท้อนการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

HENG ได้รับการประเมิน CG Rating ระดับ 5 ดาว สะท้อนการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

เป็นอีกหนึ่งบริษัทจดทะเบียนที่มีนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สำหรับ บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล หรือ HENG ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อ โดยบริษัทฯ ยึดมั่นการกำกับดูแลกิจการที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างรอบด้านรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจโดยตลอด งานนี้จึงไม่แปลกใจเลย ที่เพียงปีแรกหลังจาก HENG เข้ามาในตลาดหลักทรัพย์ จะได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ (CG Rating) ในระดับ 5 ดาว หรือระดับ ‘ดีเลิศ’ ด้วยคะแนนสูงกว่า 90% จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) มาสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ถือหุ้น HENG ทุกคน และเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่มุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน


ข่าวอื่นๆ

HENG ดันพอร์ตสินเชื่อรวมครึ่งปีแรกทะลุหมื่นล้านบาท หนุนกำไรสุทธิเติบโต 43% หลังโชว์ผลงานไตรมาส 2/2565 โดดเด่น สินเชื่อเช่าซื้อเติบโตทะลุเป้า มั่นใจ สคบ. คุมดอกเบี้ยไม่กระทบธุรกิจ

HENG ดันพอร์ตสินเชื่อรวมครึ่งปีแรกทะลุหมื่นล้านบาท หนุนกำไรสุทธิเติบโต 43% หลังโชว์ผลงานไตรมาส 2/2565 โดดเด่น สินเชื่อเช่าซื้อเติบโตทะลุเป้า มั่นใจ สคบ. คุมดอกเบี้ยไม่กระทบธุรกิจ

HENG เปิดแผนปี 65 ชูเทคโนโลยีมุ่งเสริมศักยภาพให้บริการ เตรียมบุกตลาดสินเชื่อดิจิทัล-เร่งขยายสาขาอีกกว่า 100 แห่ง ผลักดันพอร์ตสินเชื่อรวมปีนี้เติบโต 30% เตรียมออกหุ้นกู้รับการเติบโตก้าวกระโดด

HENG เปิดแผนปี 65 ชูเทคโนโลยีมุ่งเสริมศักยภาพให้บริการ เตรียมบุกตลาดสินเชื่อดิจิทัล-เร่งขยายสาขาอีกกว่า 100 แห่ง ผลักดันพอร์ตสินเชื่อรวมปีนี้เติบโต 30% เตรียมออกหุ้นกู้รับการเติบโตก้าวกระโดด

‘เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล’ หรือ HENG เดินเกมปรับพอร์ต ปล่อยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมือสอง สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม  รับอัตราผลตอบแทนจากการให้สินเชื่อเด่น หนุนพอร์ตสินเชื่อปี 2565 เติบโตเฉลี่ย 30%

‘เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล’ หรือ HENG เดินเกมปรับพอร์ต ปล่อยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมือสอง สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม รับอัตราผลตอบแทนจากการให้สินเชื่อเด่น หนุนพอร์ตสินเชื่อปี 2565 เติบโตเฉลี่ย 30%