หน้าแรก

 

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งจากการร่วมลงทุนระหว่างผู้ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายใหญ่ในภาคเหนือ ทั้ง 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มทวีเฮง กลุ่มพัฒนสิน กลุ่มมิตรเอื้ออารีย์ และกลุ่มสินปราณี โดยตกลงร่วมกันลงทุนในบริษัทฯ ซึ่งทั้ง 4 กลุ่ม ต่างมีประสบการณ์ ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ และ/หรือ สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันในพื้นที่ภาคเหนือที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

 

วิสัยทัศน์

ผู้ให้บริการทางการเงินที่นิยมชมชอบของลูกค้าในแต่ละท้องถิ่น

พันธกิจ

บริษัทที่ให้บริการทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเกินความคาดหมาย โดยการบริการลูกค้าแต่ละท้องถิ่นที่มีมาตรฐานระดับสากลด้วยบุคลากรมืออาชีพ ที่มีคุณธรรมและความสามารถเพื่อบรรลุผลประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น

ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

สินเชื่อเฮงรถมือสอง

การซื้อรถมือสอง เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ที่ช่วยให้คุณได้รถในฝัน ในราคาที่คุณเอื้อมถึง

สินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถเป็นเงิน

สินเชื่อทะเบียนรถ เปลี่ยนรถเป็นเงิน รถแลกเงิน จำนำทะเบียนรถ มีเล่ม มีรถ ก็จัดได้

สินเชื่อเฮงนาโนไฟแนนซ์

สินเชื่อตัวจริง เพื่อผู้ประกอบการ กู้เงินทุนเพื่อหมุนต่อธุรกิจได้

สินเชื่อส่วนบุคคลเฮงพร้อมใช้

สินเชื่อส่วนบุคคล สำหรับพนักงานประจำ ตัวช่วยด่วนทุกปัญหา เติมเต็มทุกความต้องการ
ได้เงินก้อน ผ่อนสบาย

สินเชื่อเฮงที่ดินและบ้าน

ทางเลือกสำหรับคนมีที่ดินและบ้าน ที่จำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ ดอกเบี้ยน้อย ผ่อนสบาย เพียงมีโฉนด มีเงินก้อนใหญ่

ธุรกิจประกันภัย

ให้บริการเกี่ยวกับประกันภัยรถทุกชนิด

จุดเริ่มต้นของเฮงลิสซิ่ง

Hengleasing Timeline

2015

 • เริ่มต้นก่อตั้งบริษัท

2016

 • มีสาขาจำนวน 147 สาขา

2017

 • มีสาขาจำนวน 229 สาขา
  • ขยายสาขาจำนวน 82 สาขา

2018

 • มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,009 ล้านบาท
 • ขยายสาขาจำนวน 65 สาขา รวมจำนวน 294 สาขา
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ

2019

 • ได้รับหนังสืออนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้ประกอบธุรกิจ
  • สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ
  • สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
 • ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย
 • ขยายสาขาจำนวน 5 สาขา
 • เปิดดำเนินการศูนย์ประมูลรถจำนวน 4 แห่ง

2020

 • มีสาขาจำนวน 402 สาขา
  • ขยายสาขาจำนวน 106 สาขา
 • เปิดดำเนินการศูนย์ประมูลรถจำนวน 3 แห่ง
 • ขยายการให้บริการสินเชื่อประเภทสินเชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

2021

 • แปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
 • มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,810 ล้านบาท
 • ได้รับการรับรองจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)